هدف از برگزاری دوره:

هدف از نگارش این راهنما آن است که کاربر آشنا به مفاهیم حسابداری، نمونه عملی کار با نرم­ افزارهای حسابداری دریافت و پرداخت و خرید و فروش تحت وب سال دهم آموزش و پرورش را آموزش دیده و پس از پایان موفق یادگیری دوره آموزشی، قابلیت انجام جریان گردش اسناد مالی یک کسب و کار کوچک یا متوسط را داشته باشد.

 

 

روش کار

  1. ثبت نام در دوره های آموزشی
  2. تأییدیه  ثبت نام توسط مدیر سامانه آموزشی
  3. دسترسی به دوره های آموزشی
  4. شرکت در آزمون
  5. دریافت گواهینامه

 

 

ورود به دوره ها: