هدف از برگزاری دوره:

هدف از نگارش این راهنما آن است که کاربر آشنا به مفاهیم حسابداری، نمونه عملی کار با نرم­ افزار حسابداری خرید و فروش را آموزش دیده و پس از
 پایان موفق یادگیری دوره آموزشی، قابلیت انجام جریان گردش اسناد مالی یک کسب و کار کوچک یا متوسط را داشته باشد.

 

سرفصل های آموزشی دوره:

    
  

 

روش کار 

  1. ثبت نام در دوره آموزشی
  2. تأییدیه  ثبت نام توسط مدیر سامانه آموزشی
  3. دسترسی به دوره آموزشی
  4. شرکت در آزمون
  5. دریافت گواهینامه

 

اطلاعات دوره:                                                                         

                   نام دوره           

    تعداد جلسه  

    نوع محتوا   

     مدت دوره    

    شهریه (ریال)  

       نرم افزار حسابداری خرید و فروش قیاس+
         7
     متن/ فیلم     
        90 روز     
         700.000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ورود به دوره:

     ↓