هدف از برگزاری دوره:

هدف از نگارش این راهنما آن است که کاربر آشنا به مفاهیم حسابداری، نمونه عملی کار با نرم­ افزار حسابداری دریافت و پرداخت را آموزش دیده و پس از
 پایان موفق یادگیری دوره آموزشی، قابلیت انجام جریان گردش اسناد مالی یک کسب و کار کوچک یا متوسط را داشته باشد.

 

سرفصل های آموزشی دوره:

 

 

روش کار

  1. ثبت نام در دوره آموزشی
  2. تأییدیه  ثبت نام توسط مدیر سامانه آموزشی
  3. دسترسی به دوره آموزشی
  4. شرکت در آزمون
  5. دریافت گواهینامه

 

اطلاعات دوره:

                                                                                                                                      

          نام دوره         

    تعداد جلسه     

    نوع محتوا       

     مدت دوره      

شهریه (ریال)      

نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت قیاس+
6
متن/ فیلم     
90 روز     
600.000  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ورود به دوره:

     ↓