سرفصل های آموزشی دوره:

هدف از نگارش این راهنما آن است که کاربر آشنا به مفاهیم حسابداری، نمونه عملی کار با نرم­ افزار فروشگاهی را آموزش دیده و پس از پایان موفق یادگیری 
دوره آموزشی، قابلیت انجام جریان گردش اسناد مالی یک کسب و کار کوچک یا متوسط را داشته باشد.

 

سرفصل های آموزشی دوره:روش کار

  1. ثبت نام در دوره آموزشی
  2. تأییدیه  ثبت نام توسط مدیر سامانه آموزشی
  3. دسترسی به دوره آموزشی
  4. شرکت در آزمون
  5. دریافت گواهینامه

 

اطلاعات دوره:

          نام دوره         

 تعداد جلسه     

 نوع محتوا       

  مدت دوره      

شهریه (ریال)      

نرم افزار فروشگاهی قیاس+
5
متن/ فیلم     
90 روز     
500.000  
 

 

 

 

 

ورود به دوره:

     ↓